Wat doet FRIA? 2020-02-07T19:40:41+01:00

Activiteiten

FRIA kent enkel leden die als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn. Deze professionaliteit en de kwaliteit van het werk worden vooraf door een ballotage getoetst.
Aspirant-leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier (zie “Hoe word ik lid?” bovenaan de webpagina). Aan de ballotage zijn kosten verbonden. De ballotagecommissie bestaat uit tenminste drie leden en komt mede na een atelierbezoek tot een advies aan het bestuur. Het bestuur neemt daarop een besluit.
Onderling wordt de kwaliteit van het werk van de leden vergroot door het met regelmaat organiseren van onderlinge werkbesprekingen en het uitwisselingen van vak- en discipline gebonden verworvenheden en nieuwe inzichten. Daarnaast stimuleert men elkaar door jaarlijks een ‘buitenschilderdag’ te plannen en met elkaar in binnen- of buitenland een spraakmakende tentoonstelling te bezoeken. Ook kunsthistorische en op vaktechniek gerichte lezingen verruimen de beeldende inzichten van de leden. Al deze activiteiten zijn erop gericht de solidariteit onder de leden te vergroten bij het behouden en uitbouwen van hun beroepspraktijk. De leden van FRIA worden op de hoogte gehouden van de activiteiten door middel van een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief en door e-mailcontact. Op de website van FRIA is veel achtergrondinformatie te vinden over de aangesloten kunstenaars en over de vereniging terwijl op de FRIA Facebookpagina de recente ontwikkelingen te volgen zijn.

Presentaties
FRIA heeft een rijke historie opgebouwd van ledenexposities, zeker tijdens de viering van een lustrum. De tentoonstellingen hebben zich niet beperkt tot de provinciegrenzen, ook uitwisselingen met Deense en Duitse kunstenaarsgroepen hebben met groot succes plaatsgevonden.
Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging werd het boek Friese Vrijheid uitgegeven.
Dit boek behandelt de verscheidenheid van de kunstbenadering van de leden en vormde daarmee de basis voor tentoonstellingen in diverse plaatsen. In 2013 is na drie jaar de serie exposities afgesloten met een grote overzichtsexpositie getiteld “Gezichten van het noorden” in Museum Dr8888 te Drachten. Het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2015 werd luister bijgezet met een fraaie expositie in Tresoar in Leeuwarden onder de titel “De smaak van FRIA”. Het jaar erop gevolgd door “Besiele troch Alma-Tadema”, eveneens in Tresoar.
Sinds 2011 is er elk jaar in het voorjaar op verschillende locaties van het waddeneiland Ameland de expositie “FRIA over Zee” waaraan telkens zo’n 20 kunstenaars deelnemen.