Over FRIA 2020-02-07T19:42:57+01:00

Over FRIA

FRIA is een beroepsvereniging van beeldend kunstenaars die een vaste verblijfplaats of werkplek hebben in Fryslân, Groningen of Drenthe, of die een historische of persoonlijke band hebben met Fryslân.
FRIA is in 1985 opgericht als een ‘Bond van Vrije Friese Kunstenaars’ die zich sterk wil maken voor een beter kunstklimaat voor alle kunstenaars en dan met name voor niet-BKR-kunstenaars. De BKR, Beeldend Kunstenaars Regeling, moest in die tijd financiële en sociale hulp bieden aan kunstenaars in ruil voor hun werk maar de regeling was omstreden. BKR-kunstenaars zouden in veel opzichten bevoordeeld zijn ten koste van hen die geen gebruik konden of wilden maken van die regeling.
Oorspronkelijk opgericht als een vakbond, is FRIA uitgegroeid tot een beroepsvereniging die meer wil bieden dan belangenbehartiging van haar leden. Door exposities, lezingen, museumbezoek, workshops en andere gezamenlijke activiteiten wil FRIA de vakbekwaamheid en de interdisciplinaire samenwerking van haar leden bevorderen.

Doelstelling FRIA

Beroepsvereniging
FRIA is een vereniging waarbij de leden verbonden zijn door de uitoefening van het beroep beeldend kunstenaar. Door exposities, lezingen, museumbezoek, workshops en andere gezamenlijke activiteiten wil FRIA de vakbekwaamheid en de interdisciplinaire samenwerking van haar leden bevorderen. De leden hebben een vaste verblijfplaats of werkplek in Fryslân, Groningen of Drenthe, of zij hebben een historische of persoonlijke band met Fryslân.

Belangrijkste pijlers
Om lid te worden van beroepsvereniging FRIA zijn verdieping, contacten met collega-kunstenaars en het kunnen deelnemen aan exposities de belangrijkste pijlers. Om lid te kunnen worden van FRIA, wordt als uitgangspunt gehanteerd dat hij of zij werkzaam is als beeldend kunstenaar. De kwaliteit van het werk wordt getoetst door een ballotagecommissie.

Om vorm te geven aan “verdieping” en “professionaliteit” zijn er periodiek collegiale toetsings-momenten (intervisiegroepen). Dit heeft ook een goede aantrekkingskracht op startende kunstenaars: op deze manier kunnen zij immers leren van een “ouwe rot” maar ook vice versa.
Een andere vorm van verdieping kan worden gevonden in samenwerkingsverband met andere kunstenaarsverenigingen in binnen- of buitenland.
Ook de activiteitencommissie vervult binnen het thema “verdieping” een grote rol door het organiseren van atelierbezoeken, lezingen, workshops en themabijeenkomsten.

Een tweede pijler om lid te worden van FRIA is het in contact komen met collega-kunstenaars. Dit wordt bevorderd door het organiseren van meer activiteiten bijvoorbeeld “samenwerkdagen” zoals een buitenschilderdag , waar naast intercollegiale contacten , inspiratie kan worden opgedaan en technische tips worden uitgewisseld.

De derde belangrijke pijler wordt gevormd door het expositiebeleid:  De telkens wisselende expositiecommissies spelen daarbij een belangrijke rol.

Eigen locatie
Om de vindbaarheid, professionaliteit en uitstraling van de vereniging te vergroten, is het hebben van een eigen locatie wenselijk. Dit hoeft geen eigen pand te zijn, maar wel een vaste locatie met mogelijkheden tot het organiseren van bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de bovengenoemde lezingen en workshops en mogelijkheden voor eigen exposities. Tevens biedt dat ruimte voor overzichtsexposities van alle FRIA-leden.

Contacten met instanties
FRIA wil naar externe instanties als bijv. Keunstwurk, de hogescholen en de provincie een intermediaire rol vervullen waarbij kunst, kunstonderwijs en kunstbeleid binnen de noordelijke provincies centrale uitgangspunten zullen zijn.