Over FRIA

FRIA is in 1985 opgericht als een ‘Bond van Vrije Friese Kunstenaars’ die zich sterk wil maken voor een beter kunstklimaat voor alle kunstenaars en dan met name voor niet-BKR-kunstenaars. De BKR, Beeldend Kunstenaars Regeling, moest in die tijd financiële en sociale hulp bieden aan kunstenaars in ruil voor hun werk maar de regeling was omstreden. BKR-kunstenaars zouden in veel opzichten bevoordeeld zijn ten koste van hen die geen gebruik konden of wilden maken van die regeling.

Oorspronkelijk opgericht als een vakbond, is FRIA uitgegroeid tot een beroepsvereniging die meer wil bieden dan belangenbehartiging van haar leden. Door intervisie, exposities, lezingen, museumbezoek, workshops en andere gezamenlijke activiteiten wil FRIA de vakbekwaamheid en de interdisciplinaire samenwerking van haar leden bevorderen.

Beroepsvereniging

FRIA kent enkel leden die als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn. Deze professionaliteit en de kwaliteit van het werk worden vooraf door een ballotage getoetst.
Aspirant-leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier (zie “Lid worden?” bovenaan de webpagina). Aan de ballotage zijn kosten verbonden. De ballotagecommissie bestaat uit tenminste drie leden en komt mede na een atelierbezoek tot een advies aan het bestuur. Het bestuur neemt daarop een besluit.

Presentaties

FRIA heeft een rijke historie opgebouwd van ledenexposities, zeker tijdens de viering van een lustrum. De tentoonstellingen hebben zich niet beperkt tot de provinciegrenzen, ook uitwisselingen met Deense en Duitse kunstenaarsgroepen hebben met groot succes plaatsgevonden.
Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging werd het boek Friese Vrijheid uitgegeven.

Dit boek behandelt de verscheidenheid van de kunstbenadering van de leden en vormde daarmee de basis voor tentoonstellingen in diverse plaatsen. In 2013 is na drie jaar de serie exposities afgesloten met een grote overzichtsexpositie getiteld “Gezichten van het noorden” in Museum Dr8888 te Drachten. Het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2015 werd luister bijgezet met een fraaie expositie in Tresoar in Leeuwarden onder de titel “De smaak van FRIA”. Het jaar erop gevolgd door “Besiele troch Alma-Tadema”, eveneens in Tresoar.

In 2020 was het 35 jaar geleden dat FRIA is opgericht en dat is o.a. gevierd met een ‘jubelexpo’ in een pop-up galerie in Leeuwarden. Het was voor het eerst dat zoveel FRIA-leden (destijds meer dan 50!) tegelijk een van hun mooiste werken lieten zien. Door de grote verscheidenheid aan disciplines was het ook een bijzonder gevarieerde expositie: beeldende kunst op zijn best.

VRIEND van FRIA

FRIA is een vereniging van beeldend kunstenaars die wonen of werken in de provincie Fryslân of die een band hebben met de provincie.

Zij heeft ondertussen een rijke historie opgebouwd van ledenexposities. De tentoonstellingen hebben zich niet beperkt tot de provinciegrenzen, ook uitwisselingen met Deense en Duitse kunstenaarsgroepen hebben met groot succes plaatsgevonden. Ondertussen heeft FRIA een bescheiden kring van vrienden die FRIA een warm hart toedragen. Dankzij de bijdragen van de vrienden, kan FRIA haar kunst nog beter laten zien in Fryslân en daarbuiten

Door Vriend van FRIA te worden kunt u de vereniging steunen en tevens genieten van een aantal privileges. U wordt voor minimaal € 25,- per jaar Vriend van FRIA en ontvangt:

  • een gratis exemplaar van het fraaie FRIA-ledenboekje
  • een uitnodiging voor de opening van alle FRIA exposities
  • de FRIA-nieuwsbrief
  • een uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel met de FRIA-leden

De vriendschap is voor minimaal twee jaar en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd. Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ook Vriend van FRIA worden? Stuur dan een berichtje met uw adresgegevens naar: secretariaat@fria.nl

Meer informatie over FRIA kunt u vinden op onze website fria.nl en op de facebook/ instagrampagina van FRIA