Janna van der Meer 2021-10-11T14:35:58+01:00

Laatste werk

Over Janna van der Meer

Janna van der Meer

1969 Oudega SWF 

Over haar laatste werk:

De serie Skepsels (Schepsels) zijn digitale fotocollages die vragen oproepen rondom vorm versus materie. We zijn allemaal gemaakt van hetzelfde “spul”, alleen onze vorm verschilt.
Hiervoor portretteerde Janna de dieren om zich heen: vee. Ze woont op een boerderij en maakt de koeien, schapen, paarden, kippen en varkens die in dit werk voorkomen, iedere dag mee. 
Maar wat zijn het eigenlijk voor schepsels? vraagt ze zich af. In hun huidige vorm zijn deze dieren door en voor mensen gecreëerd. Ze zijn gemaakt om ons van dienst te zijn. Tegelijkertijd is geen kip hetzelfde. Ieder dier is een individu, met verlangens en eigenaardigheden. Net als wij. 
Delen van dieren, planten, wolken, vuur, water, alles groeit en schuift in en door elkaar in deze collages. Ze tonen een waaier van wat je aan leven aan kunt treffen rondom een boerderij. Als je ernaar kijkt, ga je als vanzelf verbindingen leggen. Janna brengt onze behoefte samenhang te vinden in de natuur, weer aan het licht. Haar werk pleit voor een herbezieling van ons leefmilieu.

skepsel
 
fan ûnder de tekkens 
riist it skepsel
skonken stinne  
swier fan sliep
lapen falle 
fan ’t omwuolle liif
dat yn it tsjuster skûle 
 
wekker wurde
 
sûnt stjoerman holle juster 
it hêft út hannen joech
en ik my glydzje liet 
yn ’e wide see fan dreamen
dêr’t ús lytse leven yn om dobberet 
en ik my oerliet oan ’e tinzen 
dy’t as nuvere fisken 
dat wetter bewenje 
en elkoar sykje en fine 
op wizen
dy’t net spylje 
yn ’e logika 
fan ’e dei
 
wie ik wei
wie ik wer
 
no fjil ik my roppen 
troch it ljocht en sjoch 
in nije moarn
noch mei fochtich flewiel beklaaid
it sêfte riizjen fan ’e sinne 
 
aansten droeget er mij wer
yn ’e foarm 
dy’t ik foar dit leven
yn dizze weareld 
oannimme moat
 
elke dei 
elke nacht
itselde liet
 
 uit de dichtbundel Wêzen (uitgeverij Bornmeer, 2017) door Janna van der Meer