Jan Adamse 2021-04-07T12:46:11+01:00

Laatste werk

Over Jan Adamse


Bussum, 1951

Schilderen / tekenen

Als schilder beschikt Jan over een brede kennis aan materialen en gereedschappen, waarbij oude schildertechnieken worden toegepast in een nieuwe beeldtaal. Zijn werk krijgt nu eens een figuratief resultaat, dan weer een uitdrukking in een meer geabstraheerde vormtaal.