Herman van der Made 2018-03-13T12:23:05+01:00

Laatste werk

Over Herman van der Made

Herman van der Made

 

 

 

 

 

 

 

Monster 1936
Disciplines: beeldhouwen, ruimtelijke vormgeving.

‘op droogvallend zand
blijven zwerfstenen achter –
een vlinder strijkt neer’

Het basismateriaal in het werk van Herman van der Made is steen. Met name zwerfstenen, die hun vorm hebben gekregen in een reis van duizenden jaren op de grens van bodem en water.
Voor hem begint het proces van het verbeelden bij het zoeken naar deze stenen. De zwerfsteen is het uitgangspunt voor het uiteindelijke beeld dat hij schept; de natuurlijke vorm van de steen dient behouden te blijven.
Zijn inspiratie vindt hij enerzijds in het door de natuur gevormde materiaal, de zwerfkei, en anderzijds in de onderwerpen waarvoor hij belangstelling heeft en die hem een impuls tot verbeelding geven.
Soms stelt hij een beeld uit meerdere gevonden objecten samen. Dit is voor hem een loskomen van zijn meer ambachtelijke werk met zwerfstenen.

De laatste jaren heeft hij een sobere vormentaal ontwikkeld: op zoek naar de essentie in zijn werk. Kernwoorden zijn voor hem leegte, bezieling en poëzie.
Recent is hij zich gaan toeleggen op het maken van kleine beelden of handbeelden waarbij hij naast zwerfstenen ook werkt met het gesteente diabas.

www.hermanvandermade.nl