Happy van der Heide 2019-05-18T15:53:04+01:00

Laatste werk

Over Happy van der Heide

Franeker, 1963

Happy van der Heide is viltster, looit vissenhuiden tot visleer, verwerkt afval van groente en fruit tot handgeschept papier, schrijft en fotografeert. Haar werk is een verlengstuk van wie ze is en waar ze voor staat: bewustwording, hart en ziel, liefdevolle aandacht, verbindend, duurzaam. 

Om dicht bij zichzelf én haar omgeving te blijven heeft ze gekozen voor het (her)gebruiken van pure materialen als wol, visleer en plantaardige vezels. Deze natuurlijke grondstoffen zijn door het beoefenen van haar ambachten allemaal op goedkope en milieuvriendelijke wijze te verwerken tot hoogwaardige nieuwe producten. 

Het thema dat in haar werk terugkomt is duurzaamheid; werken vanuit “cradle to cradle”, ruilen en (her)gebruiken wat er is. Ze ziet goud in materialen wat door anderen als afval wordt aangemerkt. Daarnaast is ze heel bewust bezig hoe ze de schaduwzijde van onze wegwerpmaatschappij – het afval – kan keren en in het zonlicht kan zetten. 

Haar collectie wordt geboren vanuit pure emotie, altijd met een authentiek en duurzaam karakter. Het omzetten van afval naar een kunstzinnige creatie raakt haar op zielsniveau. Het draagt de oude ambachten die we in de snelle maatschappij uit het oog zijn verloren – en juist dit heeft ze nodig als voedsel voor de ziel.

Meer van haar werk kunt u vinden op haar website: www.hip-happy.nl
En op Facebook: studio.hip.happy