Hoe word ik lid? 2021-11-18T12:50:33+01:00

FRIA werkt met een ballotagecommissie. Dat houdt in dat uw werk eerst wordt beoordeeld voordat u lid kunt worden van FRIA. U dient hiervoor een aanvraag tot ballotage in te vullen en het verschuldigde bedrag voor de ballotagekosten aan ons over te maken. De ballotagecommissie bestaat uit drie personen die bij u op atelierbezoek komen om met u van gedachten te wisselen en met u in discussie te gaan over uw werk. Van dit bezoek brengen zij daarna verslag uit aan het bestuur. Het ballotageverslag en de beslissing over het lidmaatschap zal u vervolgens worden toegezonden. Meer informatie over de ballotage vindt u in het aanvraagformulier. Ballotage vindt in
principe 4x per jaar plaats: in februari, mei, augustus en november. Het kan dus zijn dat u even moet wachten voordat er een bezoek gepland kan worden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden via bijgaande link.

aanmeldingsformulier 2021

We verzoeken U het ingevulde formulier in tweevoud aan ons toe te zenden of 1 x digitaal te mailen aan het secretariaat. De mail- en adresgegevens vindt u op onze contactpagina.