Alien de Bruin 2018-03-13T10:56:41+01:00

Laatste werk

Over Alien de Bruin

Exmorra op 19 maart 1973
Disciplines: Boekbinden, plastische vormgeving.

“Alien de Bruin volgde haar opleiding in Groningen aan de kunstacademie Minerva. Ze woont in Hurdegaryp waar ze tevens werkt als beeldend kunstenaar.
Naast de boeken in opdracht concentreert Alien zich op vrij werk waarin ze haar affiniteit voor papier en boeken vertaalt in kunstwerken. Het ontstaan van een boek speelt hierbij een belangrijke rol en sluit aan bij haar visie over kunst, namelijk dat het proces minstens zo belangrijk is als het uiteindelijke product. Het intensieve proces van het boekbinden is bijna een therapeutisch bezigheid. De ambachtelijke vaardigheden, vindingrijkheid maar vooral de liefde voor het maken zijn onmisbaar voor een optimaal eind resultaat. Door steeds de grenzen op te zoeken van het boek wordt duidelijk dat het boekbinden voor haar niet alleen een ambacht maar ook een kunstvorm is geworden.

Ook bij de nieuwe serie objecten is zij het boek concept nooit uit het oog verloren. Door b.v. consequent kleurgebruik, geen inhoud en geen versieringen toe te passen heeft ze de aandacht weten te vestigen op een onderdeel van het boek dat met de opkomst van de elektronische varianten, langzaam aan het verdwijnen is. Namelijk de ervaring van het lezen. Bij deze boekobjecten ligt de aandacht bij de beleving van het boek lezen, met verhalen zonder woorden.”

www.atelieralien.nl