Home 2017-11-16T10:32:55+00:00
De reden dat ik graag lid van Fria wilde worden was voor mij overduidelijk, Als ‘hollander’ in 2013 verhuisd van Haarlem naar het mooie Hindeloopen, miste ik al heel snel mijn contacten met andere beeldend kunstenaars. Wat er voor mij ontbrak, waren de discussies over het hoe en waarom je als kunstenaar iets doet of juist niet doet. Het is niet van belang of je het met elkaar eens bent, maar het is wel van wezenlijk belang, om over je werk met ‘soortgenoten’ bij Fria te mogen discussiëren.
Theo Schouten, Hindeloopen
“Ik ben lid geworden van Fria voor uitwisseling en inspiratie en mijn liefde voor Friesland.”
Gwendolyn van Essen, Groningen

“Ik heb voor de FRIA  gekozen omdat ik het belangrijk vind om met meer collega’s in contact te komen.”

Corina Blom, Gorredijk

“Ik vind ’t fijn tussen ‘soortgenootjes’ te zijn.”

Froukje de Vos, Leeuwarden

“Doordat ik lid van Fria ben kom ik meer in contact met andere kunstenaars en hun werk. En het lidmaatschap biedt mogelijkheden tot samenwerking.”

Saskia Wagenvoort, Leeuwarden
“Ik ben Frialid om samen met andere beroepskunstenaars meer mogelijkheden tot exposeren te bewerkstelligen.
Meer mans dan alleen.”
Giem Kwee, Achlum
“Ik ben lid van Fria, omdat ik het belangrijk vind om af en toe met een van origine Friese vereniging naar buiten te treden om te laten zien, wat een veelheid van kunstenaars we hier in het Noorden hebben.”
Ellen Cohen, Franeker
“Alleen is ook maar alleen. FRIA biedt steun, gezelschap, erkenning en een podium. Samen sta je sterker.”
Wim Reimert, Leeuwarden
“Ik ben al vrij lang lid van FRIA en dat kan soms zijn voordelen hebben.
Zeker in den beginne waren de bijeenkomsten altijd erg gezellig en er was een goed contact met je collega’s. Ook naar overheden toe had je wat rugdekking. Er zijn in het verleden door FRIA zelfs rechtszaken gevoerd om de rechten van leden te verdedigen. Ook de gezamenlijke tentoonstellingen en het boek “Friese vrijheid” zijn toch mooie dingen.”
Rein de Vries, Leeuwarden
“Fria is voor mij een forum om met professionele collega’s van gedachten te wisselen.
Door samen als kunstenaarsgroep op te treden bestaat de mogelijkheid de hedendaagse Friese kunstenaar en zijn werk beter in beeld te brengen.”
Ruth Vulto Gaube, Workum
“Ik ben lid van Fria om mijn werk meer onder de mensen te kunnen brengen, naast de stimulans uit het contact met collega’s.”
Jan Kees Korf, Hilaard
“Ik ben lid geworden van Fria om in contact te komen met andere kunstenaars in Friesland.”
Herman van der Made, Harlingen
“Fria lid zijn betekent voor mij als eenzame werker in de grote kunstwereld in nauw contact met vakbroeders en zusters groeien. Ik verbind me met Fria om mezelf en elkaar te versterken. Door uitwisseling van elkaars beeld- en denkwerelden kunnen we elkaar inspireren en doorgroeien in ons werk. Naar buiten toe is Fria voor mij een professionele gezamenlijke stem richting gemeente – provincie – galeries – etc.”
Hennie Dijk-Stel, Oudwoude
“Door lid te zijn van Fria gaan meer deuren open voor mij dan wanneer ik in mijn eentje moet opereren.”
Corrie van Eijk, Drachten
“Ik ben lid van FRIA geworden vanwege de aansluiting met andere kunstenaars. Daarnaast bied het me de mogelijkheid om te kunnen exposeren en om me verder te ontwikkelen in de wereld van de kunst.”
Anja Zwanenburg, Jirnsum
“Ik ben lid van FRIA omdat ik het inspirerend vind om met andere kunstenaars contact te hebben en samen te werken.”
Aukje Reitsma
“De mogelijkheid om andere kunstenaars te leren kennen, samen te filosoferen, gebruik te kunnen maken van elkaars competenties en zelfs gezamenlijke exposities of samen een kunstwerk produceren, motiveert me lid te zijn en een bijdrage te willen leveren aan de FRIA.”
Eveline van der Pas, Marssum
“Ik ben sinds 2012 lid van Fria, omdat ik zo kan laten zien dat het edelsmeden méér kan zijn dan het ‘gewoon’ maken van bijvoorbeeld een ring. Het is een plek waar ik in contact kom met kunstenaars vanuit verschillende disciplines en vakoverschrijdende samenwerkingsafspraken kan maken”
Hennie Broers, Leeuwarden
“Ik ben lid van Fria om kennis en gevoel voor vormen te delen. Andere disciplines te ontdekken en wederzijdse stimulans te ervaren. Het is heerlijk om in contact met publiek het werk te presenteren op tientallen goede kunstmarkten, galeries en musea.”
Jan Pranger, Lemmer
Ik ben lid van Fria geworden omdat ik nu enige jaren in Friesland woon en de behoefte voelde om contact te hebben met kunstenaars uit de omgeving. Ik ga er vanuit dat de verrijking tweezijdig is.
Rob van der Kleij, Akkrum
Ik wilde lid worden van Fria om betrokken te zijn bij andere kunstenaars, samen te kunnen werken aan exposities en kennis uit te wisselen.
Karin van Berne, Franeker
Ik ben lid geworden van FRIA om samen met gelijkgestemde mensen elkaar te inspireren en uit te dagen. Ook draag ik graag bij aan gemeenschappelijke projecten zoals publicaties of tentoonstellingen.
Paul Logister, Franeker
Kunst creëren, presenteren, delen, proeven, aanschouwen,………..kunst zintuiglijk beleven, “kunst en Fria een vrijplaats voor inspiratie en feedback”.
Garard Galema, Welsrijp
Ik ben lid geworden om in contact te komen met andere kunstenaars
Oesje Zegel, Harlingen

Ik ben lid geworden van de FRIA vooral voor het contact met collega kunstenaars.

Alien de Bruin, Hurdegaryp

Alleen met een goede samenwerking en kruisbestuiving kan de kunst zich handhaven in deze lastige wereld van commerciële drang.

Maarten Schuchard

Ik ben lid geworden van FRIA  omdat ik graag in contact kom met andere kunstenaars.

Dimitri Feenstra, Oranjewoud

Als beginnend kunstenaar is FRIA voor mij belangrijk om mij verder te ontwikkelen en de wereld van de kunst te ontdekken. Gezamenlijk deelnemen aan activiteiten en exposities. Contact met andere kunstenaars, met anderen over mijn werk praten over en weer. Ook wanneer ik ergens tegen aan loop is het gemakkelijk communiceren met andere kunstenaars.

Anke Dijkstra Wijnia, Dokkum

Als schilder sta ik veel alleen te werken, maar vind het belangrijk om contact te houden met collega’s: om elkaar te inspireren, informatie uit te wisselen en zo nu en dan een samenwerking aan te gaan. Zo kunnen we elkaar versterken.

Dolly Leemans, Leeuwarden

FRIA over Zee 2017 | DEINING

  FRIA over Zee Deining 1 Juni t/m 31 Augustus 2017 FRIA, de noordelijke beroepsvereniging van beeldend kunstenaars, maakt dit [...]

Herman van der Made in LC en FD

  Twee recente krantenartikels: Leeuwarder Crt. 17.3.17 en Friesch Dagblad 1.2.17.

Herman van der Made bij Hazart in Soest in de expositie out-of-the-Box III.

Herman van der Made exposeert bij de stichting Hazart in Soest in de expositie out-of-the-Box III.

Expositie Herman van der Made verlengd tot 9 april

De expositie van Herman van der Made in het Hannema Huis in Harlingen is verlengd tot en met 9 april.

Recent toegevoegd