De reden dat ik graag lid van Fria wilde worden was voor mij overduidelijk, Als ‘hollander’ in 2013 verhuisd van Haarlem naar het mooie Hindeloopen, miste ik al heel snel mijn contacten met andere beeldend kunstenaars. Wat er voor mij ontbrak, waren de discussies over het hoe en waarom je als kunstenaar iets doet of juist niet doet. Het is niet van belang of je het met elkaar eens bent, maar het is wel van wezenlijk belang, om over je werk met ‘soortgenoten’ bij Fria te mogen discussiëren.
Theo Schouten, Hindeloopen
“Ik heb voor FRIA gekozen daar mijn broer Wim er veel over heeft verteld en erg enthousiast over de vereniging is. Het lijkt me erg prettig om met meer collega’s in contact te komen en de passie voor de kunst te delen. Dit kan via het werk en via de contacten die er via FRIA zijn en gaan komen.”
Irma Reimert, Groningen
“Ik ben lid geworden van Fria voor uitwisseling en inspiratie en mijn liefde voor Friesland.”
Gwendolyn van Essen, Groningen
“Ik heb voor de FRIA heb gekozen omdat ik het belangrijk vind om met meer collega’s in contact te komen.”
Corina Blom, Gorredijk
“Ik vind ’t fijn tussen ‘soortgenootjes’ te zijn.”
Froukje de Vos, Leeuwarden
“Doordat ik lid van Fria ben kom ik meer in contact met andere kunstenaars en hun werk. En het lidmaatschap biedt mogelijkheden tot samenwerking.”
Saskia Wagenvoort, Leeuwarden
“Ik ben lid van FRIA geworden omdat ik behoefte heb aan feedback, kennisuitwisseling en de uitdaging van een groep op het gebied van kunst.”
Margriet Reinalda, Blessum
“Ik ben Frialid om samen met andere beroepskunstenaars meer mogelijkheden tot exposeren te bewerkstelligen.
Meer mans dan alleen.”
Giem Kwee, Achlum
“Ik ben lid van Fria, omdat ik het belangrijk vind om af en toe met een van origine Friese vereniging naar buiten te treden om te laten zien, wat een veelheid van kunstenaars we hier in het Noorden hebben.”
Ellen Cohen, Franeker
“Ik ben aangesloten bij Fria om de verbinding met medekunstenaars te kunnen ervaren.”
Gea Koevoets, Leeuwarden
“Alleen is ook maar alleen. FRIA biedt steun, gezelschap, erkenning en een podium. Samen sta je sterker.”
Wim Reimert, Leeuwarden
“Ik ben al vrij lang lid van FRIA en dat kan soms zijn voordelen hebben.
Zeker in den beginne waren de bijeenkomsten altijd erg gezellig en er was een goed contact met je collega’s. Ook naar overheden toe had je wat rugdekking. Er zijn in het verleden door FRIA zelfs rechtszaken gevoerd om de rechten van leden te verdedigen. Ook de gezamenlijke tentoonstellingen en het boek “Friese vrijheid” zijn toch mooie dingen.”
Rein de Vries, Leeuwarden
“Fria is voor mij een forum om met professionele collega’s van gedachten te wisselen.
Door samen als kunstenaarsgroep op te treden bestaat de mogelijkheid de hedendaagse Friese kunstenaar en zijn werk beter in beeld te brengen.”
Ruth Vulto Gaube, Workum
“Ik ben lid van Fria om mijn werk meer onder de mensen te kunnen brengen, naast de stimulans uit het contact met collega’s.”
Jan Kees Korf, Hilaard
“Ik ben lid geworden van Fria om in contact te komen met andere kunstenaars in Friesland.”
Herman van der Made, Harlingen
“Fria lid zijn betekent voor mij als eenzame werker in de grote kunstwereld in nauw contact met vakbroeders en zusters groeien. Ik verbind me met Fria om mezelf en elkaar te versterken. Door uitwisseling van elkaars beeld- en denkwerelden kunnen we elkaar inspireren en doorgroeien in ons werk. Naar buiten toe is Fria voor mij een professionele gezamenlijke stem richting gemeente – provincie – galeries – etc.”
Hennie Dijk-Stel, Oudwoude
“Door lid te zijn van Fria gaan meer deuren open voor mij dan wanneer ik in mijn eentje moet opereren.”
Corrie van Eijk, Drachten
“Ik ben lid van FRIA geworden vanwege de aansluiting met andere kunstenaars. Daarnaast bied het me de mogelijkheid om te kunnen exposeren en om me verder te ontwikkelen in de wereld van de kunst.”
Anja Zwanenburg, Jirnsum
“Ik ben lid van FRIA omdat ik het inspirerend vind om met andere kunstenaars contact te hebben en samen te werken.”
Aukje Reitsma
“De mogelijkheid om andere kunstenaars te leren kennen, samen te filosoferen, gebruik te kunnen maken van elkaars competenties en zelfs gezamenlijke exposities of samen een kunstwerk produceren, motiveert me lid te zijn en een bijdrage te willen leveren aan de FRIA.”
Eveline van der Pas, Marssum
“Ik ben sinds 2012 lid van Fria, omdat ik zo kan laten zien dat het edelsmeden méér kan zijn dan het ‘gewoon’ maken van bijvoorbeeld een ring. Het is een plek waar ik in contact kom met kunstenaars vanuit verschillende disciplines en vakoverschrijdende samenwerkingsafspraken kan maken”
Hennie Broers, Leeuwarden
“Ik ben lid van Fria om kennis en gevoel voor vormen te delen. Andere disciplines te ontdekken en wederzijdse stimulans te ervaren. Het is heerlijk om in contact met publiek het werk te presenteren op tientallen goede kunstmarkten, galeries en musea.”
Jan Pranger, Lemmer
“In de beeldende kunst werk je doorgaans nogal solistisch. Ik ben lid van FRIA omdat me dat de gelegenheid geeft ideeën uit te wisselen, te ruiken aan andere disciplines, en mogelijk samen te werken. Goed voor het netwerk, kortom.”
Linus Harms, Grou

Beeldhouwers op Ameland

2 november 2015|Reacties staat uit voor Beeldhouwers op Ameland

De artistieke leiding van de Kunstmaand Ameland heeft Ruth Vulto Gaube uitgenodigd om tijdens hun grote jaarlijkse kunstevenement haar werk […]

Saskia Wagenvoort bij Roos van Tudor

23 oktober 2015|Reacties staat uit voor Saskia Wagenvoort bij Roos van Tudor

Vanaf heden wordt Saskia Wagenvoort vertegenwoordigd door galerie de Roos van Tudor in Leeuwarden,
Zondag 18 oktober om 16.00 uur vindt […]

Dwarskijkers in tijden van transitie

5 oktober 2015|Reacties staat uit voor Dwarskijkers in tijden van transitie

UITNODIGING

Donderdag 8 oktober – Lezing en debat Keunstwurk en LAB LWD over ‘Iepen Mienskip’
Dwarskijkers in tijden van transitie – een […]

LC: Fria, smaakmakers van Friesland

5 oktober 2015|Reacties staat uit voor LC: Fria, smaakmakers van Friesland

Op vrijdag 2 oktober 2015 stond de volgende recensie over de jubileumexpositie van Fria in Tresoar in de Leeuwarder Courant:

De […]

Recent toegevoegd